Velkommen til vores nye hjemmeside. Den er stadig i gang med at blive redigeret, men vi håber, du får fornøjelse af den.

HOVEDBYGNING

Et kig indenfor i de smukke stuer.

HAVEN

Tid til at slappe af og nyde udsigten udover markerne.

HISTORIEN

Et lille strejf af historiens vingesus.

Demstrup Hovedgaard ligger i Råby sogn, Gjerlev herred nu Randers Kommune.

 

Demstrup Hovedgaard er smukt beliggende på den nordre side af Randers fjord fire kilometer fra fjordens udmunding på overgangen mellem højt og fladt land, skovklædte skrænter og lave enge.
Demstrup Hovedgaard ligger midt i sit tilhørende areal. Halvdelen af dette er høj jord, resten er fredskov og drænede enge, Ejendommens areal udgør af Demstrup Hovedgaard 348 ha, jordene Hulemure 72,5 ha, Kalvevasen 25 ha og forpagtet areal på 202 ha heraf således 594 ha ager og 53,5 ha skov i alt 647,5 ha.

Gården nævnes første gang i 1404 på Dronning Margrethes tid (1353-1412). Den første ejer der kendes er Henrik Knudsen (Gyldenstjerne). Han solgte i 1409 til Erik Nielsen. Gården tilfaldt hans søn Erik Eriksen. Siden har gården tilhørt forskellige personer. Den købtes 1520 af Peder Lykke til Hverringe. Han døde 1535. Der efter ejede rigsadmiral Peder Munk den. Han døde i 1623.
Familien Rantzau fik derefter skøde på Demstrup og havde den i årene 1625 til 1721. Der vides en del om stedet i denne tid. idet dette er berettet i Rantzauske arkiv. Der plads til 297 stude. Avlen på stedet var ringe.

Demstrup blev i 1721 solgt til familien Danneskjold- Samsøe. I 1742 købte Hans Eilersen Steenfeldt, Demstrup og Sødringholm. Matthias Poulsen Secher. I tidsrummet mellem slutningen af 1700 tallet og til 1842 var Demstrup i familien Bergs eje.

MARKBRUG

Afgrøderne på Demstrup Hovedgaard er fordelt således:

– 225 ha hvede
–   90 ha rug
–   70 ha byg
–   60 ha vinterraps
–   60 ha kartofler
–   35 ha rajgræs
–   15 ha energipil
–     5 ha majs

SKOVBRUG

Demstrup Hovedgaard har 54 ha skov:

– 30 ha med løvskov
– 21 ha med nåletræer
– 3 ha med pyntegrønt

JAGT

Der afholdes årligt jagt på Demstrup Hovedgaard.

Læs mere om Demstrup Hovedgaards svineproduktion

  • NO2_5764
  • Nyeste top2 copy

Demstrup Svineproduktion 3

Demstrup Hovedgaard svineproduktion
Overskrifts […]

  • NO2_5772

Demstrup Svineproduktion 2

Demstrup Hovedgaard svineproduktion
Overskrifts […]

Følg Demstrup Hovedgaard gennem årene

Kontakt os

Kirsten
KirstenEjer
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Tlf.: 8647 3071
Mobil 3034 3316
kirstenh@mail.dk
Thomas Prip Nielsen
Thomas Prip NielsenDriftsleder
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Tlf.: 20458747
demstrup.th@mail.dk

Mette Nielsen
Mette NielsenAdministration
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Tlf.: 8647 3016
mette@mail.dk

Demstrup Hovedgaard A/S – Demstrupvej 42A – 8970 Havndal – tlf. 8647 3071-  kirstenh@mail.dk